Många svenskar har en speciell relation till rovdjuren, och inte minst till de som brukar kallas de fem stora. Men vilket är egentligen det femte av dessa rovdjur? Därom råder det delade meningar

De fem stora rovdjuren är björn, varg, lo, järv och så ytterligare ett djur. Anledningen till att man pratar om fem rovdjur är delvis att talet fem har en speciell betydelse för många människor. Ibland kallas människan för det femte stora rovdjuret, ibland är det istället havsörnen som får ta plats i sällskapet.

Genom historien har människan framför allt livnärt sig genom jakt, fiske och jordbruk. Rovdjuren har – ibland korrekt och ibland felaktigt – upplevts som ett hot mot dessa näringar. Idag, när de flesta svenskar bor i tätorter och ingen är beroende av jakt för sin överlevnad, är rovdjurens vara eller icke vara inte längre en fråga som har direkt bäring på de flesta svenskars liv.

Konflikter

Men det finns naturligtvis undantag. De som föder upp djur, framför allt får, vill inte få in vargar i sina hagar. En varg som blir instängd tillsammans med får kommer nämligen att riva så många som möjligt, eftersom den blir förvirrad av situationen och då försöker bygga upp ett förråd av föda. Det går att söka pengar från Jordbruksverket för att sätta upp rovdjursstängsel, men det är inte alla som vet att denna möjlighet finns.

De som håller får eller andra tamdjur är inte de enda som ser vargen som ett hot. Många jägare har fått sina hundar dödade av vargar, eller ibland av andra rovdjur, som lo och björn. Det finns dock många skyddsåtgärder att ta till. En är att sätta en pingla på hunden, eftersom ljudet från pinglan kommer att skrämma bort rovdjur. En annan är att köpa en skyddsväst till hunden, som avger en elektrisk stöt om ett djur försöker bita i den. Mer information om hur man kan skydda sin hund finns hos Viltskadecenter.