Att det finns delade meningar om vargjakten är inget nytt och har avhandlats även här. Men vad vet vi egentligen om detta ståtliga djur som i Sverige nästan kan sägas vara naturens konung, efter älgarna så att säga?

 

varg 2Enligt Naturvårdsverket så är det totala antalet vargar i Skandinavien för 2055/2016 ungefär beräknat till att vara cirka 430 stycken, varav i Sverige 340 stycken vargar, då inkluderande de vargar som dött under samma period. Detta är faktiskt en minskning om man ser till hur många vargar som beräknades finnas i samma område förra året. Då räknade man till cirka 415 vargar i Sverige. Detta beskrivs vara anledningen enligt Naturvårdsverkets information:

 

Minskningen beror på flera faktorer. Den naturliga variationen i hur många som föds och dör kan ge stor effekt i små populationer. Licensjakten som riktats mot hela revir för att minska koncentrationen i vargtäta områden, antal skyddsjakter och illegal jakt är också anledningar till att vargstammen minskar i år.

 

Härstammar från endast fem vargar

Det som är ganska otroligt med den svenska vargstammen är att denna härstammar från endast fem stycken vargar, som från början invandrade från den finskryska vargpopulationen. Men på grund av detta kan det finnas risker att vargstammen drabbats av negativa bieffekter av inaveln, som garanterat måste finnas där. Men genom att det kommit in avkommor från andra invandrade vargar så har det spätts ut något vad gäller inavelsgraden, vilket är tur. Det gör nämligen vargstammen friskare och mer motståndskraftig mot sjukdomar.

Sverige delar vidare sin vargpopulation med Norge främst, men den största andelen av vargarna finns i Sverige. Framförallt i Mellansverige med tätaste koncentrationen kring Värmland och Dalarna. Men vargen sprids runt om i landet.