På många vargtäta platser i landet har skyddsjakten blivit inställd på grund av en allt positivare inställning till vargarna. Men det har medfört konsekvenser. Nu kan nämligen Naturvårdsverket rapportera en ökning i den illegala jakten på varg.

Skydds- och licensjakten på varg har på många platser i landet ställts in tack vare en ökad positiv inställning överlag till vargen och för att vargstammarna behöver tid att återhämta sig. Men detta har dessvärre fört med sig problem. Den illegala jakten på varg har nämligen ökat markant enligt Naturvårdsverket och det kan leda till att överlevnaden för de svenska rovdjursstammarna äventyras i landet. Som om det inte vore nog innebär tjuvjakten också att Sverige får svårt att leva upp till de krav som EU har rörande biologisk mångfald.

Inte bara vargen som jagas illegal

Det är dock inte bara vargen som jagas illegalt. Även björn, järv, lo och kungsörn är drabbade vilket försvårar för arbetet att bedriva förutsägbar och långsiktigt hållbar förvaltning av våra rovdjursstammar i landet. Likaså har den illegala jakten även inverkan på den legala jakten, skriver Naturvårdsverket. Om otillåten jakt ökar kommer det troligtvis medföra att den legala minskar, vilket kommer uppröra landets laglydiga jägare. Likaså försvårar den typen av jakt den balans som finns för att hålla en gynnsam bevarandestatus bland rovdjuren då illegal jakt påverkar balansen negativt och även försvårar förvaltningsåtgärder i form av just skydds- och licensjakt.