Åsikterna skiljer sig åt om vargstammen som finns i Sverige, de flesta vill bevara populationen av vargar och få den att växa, och andra vill minska antalet eller hålla dem mer i schack. Oavsett vad folk tycker så finns det lagar i Sverige som reglerar hur den strikta jakten på vargar får se ut.

Jakt

År 1996 fredades vargen i Sverige, läs mer om det på WWF:s hemsida. Det var egentligen ett försent pådrag att freda vargen efter att den nästan varit nära utrotning i flera år. Det året fanns det troligen färre än 10 vargar kvar. Efter 80-talet började vargen ta mer och mer plats o naturen och gick tillbaka till sina gamla jaktmarker. Detta är något som inte alla är helt nöjda men, speciellt bänder som har boskap i områden där vargen lever nära. Dock blev det ett stort bakslag för vargens ökande antal när regeringen i januari 2010 gav klartecken för speciell licensjakt på vargar.

Tjuvjakt ganska vanligt

Tyvärr kan man i Svenska Dagbladet om att det fällts nästan 100 vargar olagligt i Sverige mellan år 2000 och 2011. Illegal jakt utgör ungefär hälften av dödligheten bland vargar i Sverige och Norge. Det är alltså viktigt för artens överlevnad att tjuvjakten läggs ner och att den enda jakt som ska bedrivas på vargar ska vara enligt lag, men så kallad skyddsjakt och licensjakt. Men trots tjuvjakt så visar siffror från 2014 på att antalet vargar ändå sakta ökar i Sverige.

Licensjakt och skyddsjakt

Om man ska jaga varg i Sverige krävs det att det är enligt regler för Licensjakt och Skyddsjakt, att man har jägarexamen och att man har ordentliga jaktställ så att det syns att man är jägare när man rör sig i vildmarken. På Naturvårdverket kan man läsa mer om skillnaderna mellan licensjakt och skyddsjakt, och såhär står det om varför det bedrivs:

”Vargen är fridlyst och arten listas som strikt skyddad i EU:s art- och habitatdirektiv. Den är också rödlistad som sårbar i rödlistan för 2015. Jakt får endast ske enligt särskilda bestämmelser i jaktförordningen. För att begränsa antalet vargar och förebygga skador genomförs licensjakt och skyddsjakt på varg i Sverige.”