Att bygga en stuga eller ett hus på en tomt kräver en hel del arbete. Om du har kompetensen kan du spara pengar på att göra delar av markarbetet själv. Att hyra det maskiner som behövs kan vara en bra idé.

Att bygga hus är ett stort projekt som kräver energi, tid och planering. Om du har köpt en tomt i glesbygden och ska bygga ett fritidshus kan du göra delar av markarbetet själv för att komma billigare undan. Det går att anlita någon som gör allt men det kostar oftast mer pengar. Vad det behövs för typ av markarbete beror helt på hur tomten ser ut. Men oftast behövs en grävmaskin för att fixa till marken, hyr grävmaskin och gör jobbet själv om du kan köra en sådan. Det finns olika grävmaskiner att hyra och vilken du behöver beror på vad för arbete du ska utföra. Att hyra är en stor fördel. Du vet att maskinen uppfyller det krav som krävs och att den är utrustad med den senaste tekniken.

Planera markarbetet noggrant

Att göra ett väl genomfört markarbete är en grundförutsättning för att projektet ska lyckas. För att markarbetet ska blir bra är det viktigt att göra en detaljerad plan för arbetet och ha gärna generösa tidsmarginaler. Det är bra att göra en noggrann budget och se vilka alternativ som är mest fördelaktiga. Om du har den kompetens och tiden som krävs för att göra större delar av arbetet är det perfekt om du vill spara pengar. Om det är berg och sten på tomten kan det behövas sprängas och då behövs speciella maskiner och verktyg för det. Det kan finnas ett behov av större maskiner om det är stora stenblock och berg i tomtmarken.

Att spränga i mark kräver tillstånd

När markarbetet ska genomföras är ett tips att kolla med kommunen om det behövs några tillstånd för att göra vissa saker som exempelvis sprängning. Sök tillstånd i god tid för allt gällande huset eller stugan. Om du ska anlita någon att göra delar av markarbetet kommer priset att bero på hur markförhållandena är. Det kostar mer om det marken är avancerad och kräver mycket jobb.